Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Nyingma Centrum Nederland 

Boeddhisme Online is een onderdeel van het Nyingma Centrum Nederland. Boeddhisme Online  verzorgt online cursussen gebruik makend van het lesmateriaal zoals dat binnen het Nyingma Centrum ontwikkeld en gebruikt wordt.  Boeddhisme Online volgt grotendeels de privacy verklaring van het Nyingma Centrum Nederland.

Hier vind je de Privacy Verklaring van Nyingma Centrum Nederland.

In deze Privacy Verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme Online, 

Contactgegevens Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme online

Website:         www.nyingma.nl en www.boeddhismeonline.org

Adres: Reguliersgracht 25

1017 LJ Amsterdam 

Tel nr: 020-6205207

Functionaris Gegevensbescherming van Nyingma Centrum Nederland: Ineke Smits 

Zij is te bereiken via nyingmacentrum@nyingma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme online verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nyingmacentrum@nyingma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme online verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven voor een onlinecursus van Boeddhisme online en het begeleiden bij het doen van de onlinecursussen
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Het verzenden van materiaal behorend bij de E-training.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en overzichtsfolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en cursusaanbod
 • Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme Online analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nyingma Centrum Nederland Boeddhisme Online bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden

 • Personalia  > tot verzoek wijziging of verwijdering > je hebt zelf actief aangegeven in ons bestand opgenomen te willen worden                        
 • Adres>tot verzoek wijziging of verwijdering > je hebt zelf actief aangegeven in ons bestand opgenomen te willen worden                         
 • Telefoonnummer > tot verzoek wijziging of verwijdering >je hebt zelf actief aangegeven in ons bestand opgenomen te willen worden
 • E-mailadres > tot verzoek wijziging of verwijdering>je hebt zelf actief aangegeven in ons bestand opgenomen te willen worden
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website > wordt niet actief bewaard. Slechts om tendensen websitebezoek te registreren.
 • Bankrekeningnummer > wordt niet actief bewaard. Slechts in verband met overschrijving cursusgelden

Delen van persoonsgegevens met derden

Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme Online verstrekken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme Online gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze instelling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@nyingma.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Nyingma Centrum Nederland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Nyingma Centrum Nederland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme Online nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met nyingmacentrum@nyingma.nl