Over Ons

BoeddhismeOnline 

BoeddhismeOnline is de online-afdeling van Nyingma Centrum Nederland.  

Via Boeddhisme Online kun je zelfstudieprogramma’s volgen die je helpen om met meer wijsheid en compassie om te gaan met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Het betreft individuele e-trainingen gebaseerd op dezelfde lesstof als de live cursussen die gegeven worden in het Nyingma Centrum. Al onze programma’s zijn gebaseerd op de inzichten van het boeddhisme, maar je hoeft geen boeddhist te zijn om door middel van de lessen de kwaliteit van je leven ingrijpend te verbeteren.

Nyingma Centrum Nederland

Nyingma Centrum Nederland is een Tibetaans Boeddhistisch centrum in hartje Amsterdam. Ze legt zich toe op het toegankelijk maken van de wijsheid van de Boeddha in ons leven hier en nu. De aanpak van het Nyingma Centrum is heel praktisch. Nadruk ligt niet op boeddhistische theorie, maar op kennis die lichaam en geest betrekt. Alle lessen zijn gericht op toepassing in je dagelijkse leven.

De hier aangeboden E-trainingen zijn speciaal ontwikkelde lesprogramma’s van Tarthang Tulku die de mogelijkheid vergroten om ook buiten het centrum in Amsterdam gericht vanuit je huis en/of werkplek de kwaliteit van je leven te vergroten. Ze zijn zowel geschikt voor cursisten die voor het eerst deelnemen aan programma’s van Nyingma Centrum Nederland, als voor ervaren cursisten die hun training willen verdiepen en integreren in het dagelijks leven. Voor uitleg hoe dat in zijn werk gaat, zie hoe werkt het.

Tarthang Tulku

Onder leiding van de Tibetaanse leraar Tarthang Tulku werken de Nyingma organisaties aan het behoud van de boeddhistische cultuur in het oosten en aan het toegankelijk maken van de wijsheid van het onderricht van de Boeddha in het westen. Tarthang Tulku ontwikkelt lesprogramma’s en schrijft boeken die speciaal gericht zijn op de westerse mens. 

Jouw bijdrage voor behoud van de Tibetaanse wijsheidstraditie

De inkomsten van deze E-trainingen komen ten goede aan de vele projecten van Tarthang Tulku in Azië, allemaal gericht op het behoud en de overdracht van de Tibetaanse wijsheidstraditie. Een van die projecten is het Yeshe De Text Preservation Project.