Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Boeddhisme Online.

ALGEMEEN

 1. Boeddhisme Online is een onderdeel van het Nyingma Centrum
 2. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden
 3. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Nyingma Centrum Nederland tot stand gekomen.
 4. Deze overeenkomst heeft betrekking op de Boeddhisme Online website vermelde activiteit(en) van het Nyingma Centrum.
 5. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 6. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 7. Boeddhisme Online is niet aansprakelijk voor schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten of verzending.

INSCHRIJVEN

 1. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via Boeddhisme Online website of e-mail.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.
 4. De datum waarop Boeddhisme Online de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.
 5. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

BETALEN

 1. Betalingen kunnen gedaan worden via de website. Je kunt betalen via iDEAL. 

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BE√čINDIGEN

 1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.

ANNULEREN

 1. Na de start van een activiteit kan, afhankelijk van de redenen van annulering, alleen in sommige gevallen, ter beoordeling van Boeddhisme Online, na aftrek van gemaakte kosten, het inschrijfgeld worden gerestitueerd.
 2. Als activiteiten door Boeddhisme Online geannuleerd worden, zullen reeds betaalde inschrijfgelden binnen 1 maand worden terugbetaald.

WIJZIGINGEN

 1. Alle op de website van Boeddhisme Online, op de e-mail, of in bevestigingen genoemde gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
 2. Boeddhisme Online is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. Boeddhisme Online is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

DISCLAIMER

Nyingma Centrum Nederland en Boeddhisme online  kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. 

Laatst gewijzigd op 13 juni 2020